Znamenia zverokruhu majú dlhú históriu: Ovplyvňoval ich dokonca aj vietor

Zverokruh, zvieratník či zodiak. Hypotetický pás pozdĺž ekliptiky pozostáva z dvanástich obdĺžnikov na oblohe. Práve nim zodpovedajú jednotlivé znamenia zverokruhu.

Znamenia zverokruhu majú dlhú históriu: Ovplyvňoval ich dokonca aj vietor
Znamenia zverokruhu majú dlhú históriu: Ovplyvňoval ich dokonca aj vietor (Foto: PR)

História zverokruhu

Zverokruh má veľmi starý pôvod. Zvieratník, ktorý poznáme dnes, je pravdepodobne úpravou babylonského zverokruhu, ktorý vznikol približne okolo roku 1000 pred našim letopočtom. Viaceré súhvezdia sa dajú vystopovať až do starobabylonskej ríše. Počet znamení zverokruhu sa však menil, a to najmä kvôli vplyvu kalendárov používaných na poľnohospodárske účely.

V antike sa rozdelenie zverokruhu spájalo aj s klasifikáciou vetrov. Až okolo roku 400 pred našim letopočtom bol počet znamení zvieratníka obmedzený na dvanásť. Prvým sa stal Baran, ktorý sa pridružoval k počiatočnému mesiacu roka, pričom babylonský rok bol oproti nášmu posunutý a začínal sa jarnou rovnodennosťou.

Znamenia zverokruhu čínskej astrológie

Čínska astrológia používa svoje vlastné znamenia zverokruhu. Každému roku sa priraďuje jedno z dvanástich znamení, ktoré sa periodicky opakujú. K znamenia zverokruhu čínskej astrológie patrí: potkan, byvol, tiger, zajac, drak, had, kôň, koza, opica, kohút, pes, sviňa. Čínsky zvieratník sa bez zmien používa aj v iných ázijských krajinách, ako je Kórea, Tibet či Mongolsko. Japonci, Vietnamci i Kazaši ho používajú tiež, no niektoré znamenia zverokruhu nahrádzajú svojimi vlastnými. Podľa historických spisov ho používali aj Huni a Protobulhari.

Znamenia a horoskop

Horoskopy sa vypracúvajú práve podľa pohybu telies slnečnej sústavy na pozadí jednotlivých znamení. Najdôležitejším pri zostavovaní horoskopu je slnečné znamenie, v ktorom sa Slnko nachádzalo pri narodení daného človeka. Existujú aj také horoskopy, ktoré sa zostavujú podľa mesačných znamení.

Text: PR